Set

Close up set – Objašnjenja

1 Probadanje novčića – Mini iluzija

2. Nestanak novčića iz okvira

Objašnjenje: Kada se okvir pritisne sa strane, novčić ispada.

3. 2 card monte (zamena mesta dve karte)

4. Crystal box

Objašnjenje: